užvarstyti

užvarstyti
1 užvárstyti Rtr; M 1. tr. Sut, 1, Lb, Vkš, Rnv varstant užrišti: Batų užvárstomasis raištis NdŽ. Ažvárstyti valig kelių auliokai kamašelių – tais pačiais i vasarą, i žiemą Klt. Aš mokyklėn kai ejau, tai padirbo man medinius užvárstomus Plvn. Kokie graži buvo užvárstomys kamašai! End. Toks ponaitis su tokiais geltonais batukais – lig čia užvárstomi Jdr. Vieni [batai] su sagte, kiti – ažvárstyt Klt. | refl. tr. Kv, Vkš: Čeverykas gerai ažsivárstyk Dglš.suvėrus užrišti (raištelius): Netingėk ažvárstyt ryšelius, tai ir nebus dideli [batai] Sdk. Aš tau kojas apaustysiu, vyžų ryšius ažvarstysiu LTR(Ds). | refl. tr.: Užsivárstyk šniurkus, neik palaidais! Akm. 2. tr. apipainioti, apnarplioti, apraizgyti: Su virvėms užvárstydavo medžius Vn. Užuklostyčiau pieveles drobelėm, užuvarstyčia vartelius juostelėm TDrIV47(Prng). | refl. tr.: Duo[k], broleli, daržą, aš pati ažsitversiu, baronkelėm (riestainių virtinėmis) ažsivárstysiu, pyrageliais ažsikamšysiu (d.) Tvr. 3. tr. I, ŠT413, Vkš dygsniais užsiūti, uždaigstyti, užadyti: Lai išaušta jau, tumet užvárstysiu kelnes Šts. Užvárstyk muno pirštines Dov. 4. intr. ką ant ko varstant, maustant uždirbti: Kiti Ameriko[je] užvársto po dvyleka dolerių savaitė[je] [tabako įmonėje] Lk. 5. iter. užverti 7: Aš užvársčiau duris, langus perkūnijai grumant J. Užvarsčiusi trobesius, iš kurių pasigaravo sudusęs per žiemą kvapas, vienkiemio šeimininkė išsiruošė žemyn į kaimą . Gryčia tuščia, langai užvarstyti J.Sav. | prk.: O teip užvarstykime langus, užrakykime duris kūno ir širdies mūsų DP202.refl. prk. užsisklęsti, atsiriboti: Kiekvienas būrelis, susitaisydamas ant išdarbystės, užsivarstydavo nuo kitų tokių pat būrelių A1884,298. \ varstyti; apvarstyti; atvarstyti; įvarstyti; išvarstyti; nuvarstyti; pavarstyti; pervarstyti; pravarstyti; privarstyti; suvarstyti; užvarstyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • užvarstyti — užvárstyti vksm …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užvarstyti — 2 užvarstyti; LTR(Pš) žr. užvartyti 1: Jau užartas tas kelelis, žambriais užvarstytas LTR(Žg). varstyti; išvarstyti; užvarstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvarstinėti — NdŽ 1. iter. dem. 1 užvarstyti 1: Jis staigiu judesiu nuleido kojas nuo sofos ir ėmė skubiai užvarstinėti batus rš. 2. M, KŽ iter. dem. 1 užvarstyti 5. varstinėti; įvarstinėti; pervarstinėti; pravarstinėti; privarstinėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvarstyti — 1 apvarstyti tr. Š, Rtr, KŽ 1. apkabinti, apmaustyti: Siūlą, virvę lapais apvarstyti K. Virvelė baronkomis apvarstyta rš. 2. LVI134 iter. apverti 1: Kraštus sietkos apvarsto storesniu siūlu Ds. | refl. tr.: Tetė apsivarstė vyžas naujais apyvarais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvarstyti — 1 atvarstyti tr. Rtr, NdŽ, KŽ; M 1. Š iter. atverti 1: Svirno durys atvarstytos, žalios skrynios atvožytos NS1188(Kp). Aš atvarstysiu margas skryneles, išleisiu abrūsėlį LTR(Slk). 2. atrišti, atpalaiduoti (batų raištelius, batus): Švilpaudamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 1 išvarstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis rš. | refl. tr.: Karvės, vienan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 2 išvarstyti 1. žr. išvartyti 1: Buvo kitą kartą katinas senas, labai senas; jis vieną kartą daug puodynių išvarstė, pieną išlakė BsPII102. 2. žr. išvartyti 11: Išvarstau kelmus N. varstyti; išvarstyti; užvarstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvarstyti — 1 nuvarstyti tr. 1. Š, KŽ iter. nuverti 4: Nuvarstyk rožančiaus karolius! NdŽ. Paki drėgni, nuvarstyk [suvertus] baravykus Klt. | refl. Š. 2. žr. 1 išvarstyti 5: Kad aš žinočia, kur motulė nuduos, aš nuvarstyčia vartelius juostelėm (d.) Prng. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarstyti — 1 pavarstyti tr. NdŽ 1. iter. paverti 4: [Tabokų] lapus pagelsvusiūsius pavarstyti ant siūlo ir džiovinti S.Dauk. Pavarstyta pavarstyta – vis žmonių galvos (kaukolės) Tvr. 2. kuo varstomu papuošti, pasiuvinėti: Karoliais pavarstytos rankelkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervarstyti — 1 pervarstyti tr. 1. KI324 iter. perverti 3: Pečėtys su skylaitėmis, per kurias pervarstyti siūlai pririšę jas laikė prie dokumentų J.Šliūp. 2. iš naujo supinti, perpinti: Nepuikiai pati plaukus susivarstei – duok parvarstysu Vkš. 3. NdŽ kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”